Sangguniang Bayan Office

Office of the Sangguniang Bayan

Hon. Ernesto c. Odjinar
Municipal Vice Mayor

Ma. Elena J. Bucong
Secretary to the Sanggunaing

Rollyn C. Dandan

Clerk

The Municipal Official & Sanggunaing Bayan Members